ประชุมโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ร.ร.บ้านสน

29468 29469 29470 29472

icon-new วันนี้ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน รองผอ.สพป.สร. 3  เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบัวเชด ณ โรงเรียนบ้านสน

โครงการพัฒนาศักยภาพครู-พี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี

94707 94710 94711 94716icon-new นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร. 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู-พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนการจัดการศึกษาเรียนรวม วันที่ 5 สค.59  ณ โรงเรียนประชาสามัคคี
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพครู-เด็กพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านสะกาด

39937 3993039942 39913 newnew ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รอง ผอ.สพป.สร.3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู-เด็กพี่เลี้ยงโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนในเขต อ.สังขะ วันที่ 3 ส.ค.59 ณ โรงเรียนบ้านสะกาด
อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนรวม ณ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี

93956 93963 93962 93958ท่านรองทวีสิทธิ์ มั่นจิต  รอง ผอ.สพป.สร.3  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู-พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม วันที่ 2 ส.ค.59 ณ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์พิเศษ รมต.ศธ.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

hotสัมภาษณ์พิเศษ รมต.ศธ.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ นโยบายการศึกษาและผลงาน
26 กรกฎาคม 2559 โดยสถานีวิทยุรัฐสภา
อ่านเพิ่มเติม

วางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ร.ร.บ้านสะกาด

newnew ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน รองผอ.สพป.สร3 ได้มาร่วมวางแนวทางจัดงานแลกเปลี่ยนรู้ เสวนาทางวิชาการ คลินิกการจัดการเรียนรวมอำเภอสังขะ  ที่รร.บ้านสะกาด ชึ่งมีแนวทาง..มีกิจกรรมดังนี้ครับ
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวางแผนนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรวม

icon-new วันที่ 27ก.ค.59. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน  รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มาประชุมวางแผนการจัดเสวนาทางวิชาการจัดการเรียนรวม.การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเรียนของครู/ผอ.รร./พี่เลีัยง/นักเรียน. ที่รร.รัฐประชาสามัคคี. จัดวันที่2ส.ค.59

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาศักยภาพครู-พี่เลี้ยงเด็กพิการ

icon-new อบรมพัฒนาศักยภาพครู-พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ หอประชุมปราสาททอง วันที่ 26 กรกฏาคม  2559

อ่านเพิ่มเติม